Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van X-Site Internet Services of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Mike ter Stege
Onderneming: X-Site Internet Services
Bezoekadres: Kerkstraat 15
6561 CC Groesbeek
Nederland
E-mail: info@x-site.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 24 397 1111
KvK-nummer: 70496412

 

X-Site Internet Services is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. X-Site Internet Services is verantwoordelijke in de zin van de AVG. X-Site Internet Services is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens X-Site Internet Services, waaronder www.x-site.nl.

X-Site Internet Services verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door X-Site Internet Services opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door X-Site Internet Services. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor X-Site Internet Services om de overeenkomst uit te voeren.

X-Site Internet Services gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt X-Site Internet Services altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door X-Site Internet Services worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • 1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres;
  • 2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, e-mailadres en bankof creditcardgegevens;

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@x-site.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • 1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 2 jaren na het ontbinden van de overeenkomst;
  • 2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur ten behoeve van de belastingdienst.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt X-Site Internet Services gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor X-Site Internet Services, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het innen van facturen maakt X-Site Internet Services gebruik van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider. De externe payment provider is: Mollie

Het staat X-Site Internet Services vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van X-Site Internet Services ernstig hebben
beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van X-Site Internet Services. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van X-Site Internet Services. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van X-Site Internet Services;

Het staat X-Site Internet Services daarnaast vrij personen van de site te weren die op bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemelde zwarte lijsten staan, in het bijzonder zwarte lijsten met betrekking tot wanbetalers.

 

Oorspronkelijk PDF document